top of page

Traumaseksuologie

Traumaseksuologie is de wetenschap die de effecten van seksueel misbruik omschrijft en onderzoekt. De focus ligt met name op het eerste moment van seksueel misbruik. De taak is het vaststellen van en het beschrijven van de gevolgen van de schade in het leven na het seksueel misbruik. 

Bij traumaseksuologie wordt de verbinding gelegd bij seksueel misbruik van een kind / jongere en de schade die hierbij wordt opgelopen, dit heeft ernstige (na) effecten op de innerlijke structuur. De effecten hiervan beïnvloeden de persoonlijke / seksuele ontwikkeling en deze zijn later waarneembaar in de volwassenheid.

download (1).png

Als counselor van slachtoffers van onder andere seksueel misbruik wil ik jou helpen om woorden te geven aan de beschadiging die je hebt opgelopen. Men zegt wel eens: "Zet je eroverheen, het is al zo lang geleden" of spreekt men te gemakkelijk over vergeving en verzoening. Het gevaar is, dat er gebagatelliseerd wordt wat zorgt voor meer schade. Vanuit de trauma sta ik stil bij de gebeurtenissen uit het verleden en/of heden en heb ik aandacht voor het beschadigde persoon/kind. Hiervan uit worden de gesprekken gevoerd, welke ook aan de hand van psychodrama (rolwisseling). De schokkende ervaring die verbonden is aan seksueel misbruik, brengen wij samen aan het licht. Dit alles vindt plaats in een veilige setting waar jij de controle houdt.

Na elk consult vraag ik om voor de volgende keer een korte reflectie te schrijven, om zo terug te blikken naar hetgeen jij ervaren/geleerd hebt.

bottom of page