top of page

Pastorale Hulpverlening

Het woord pastoraat komt van het Latijnse woord 'pastor' wat herder betekent. Pastorale zorg is herderlijke zorg. Het is het beeld van een herder die voor de welzijn van zijn schapen zorgt. Er is sprake van bescherming tegen gevaar, het verbinden van wonden, verloren schapen zoeken, kortom wat gevraagd wordt is goede zorg voor de gehele kudde. Wanneer ik dit vertaal naar Pastorale hulpverlening, is dit:

  • Zorg voor mensen

  • Zorg voor innerlijke wonden

  • Zorg voor zij die zijn afgedwaald.

Tijdens een consult is er ruimte om samen in de Bijbel te lezen en te bidden. Ik sta stil op welke wijze God naar bepaalde onderwerpen kijkt en betrek Hem wanneer wij samen opzoek gaan naar antwoorden.


Het ontvangen van huiswerk kan een onderdeel van de begeleiding zijn. Na elke sessie vraag ik om voor het volgend consult een korte reflectie te schrijven, om zo terug te blikken naar hetgeen jij ervaren/ontdekt hebt.

bottom of page