top of page

Visie en Missie

Visie

Ik geloof dat een ieder geboren is om in absolute vrijheid te leven. Weten wie je bent in Christus en daarin wandelen is de sleutel naar volledige vrijheid. Ik geloof dat er één weg is en zijn naam is Jezus. Hij is Diegene die genezing, herstel en bevrijding brengt. 

Missie

Creating Eden heeft als missie om traumatische gebeurtenissen op de voorgrond te brengen. Dit gebeurt door stil te staan bij de schade die op dat moment (in het verleden) is ontstaan. Het uitgangspunt is persoonlijk herstel en het vergroten van de veerkracht door Bijbelse sleutels aangaande identiteit en autoriteit aan te bieden.

Mijn missie is om een veilige omgeving te creëren  waar er ruimte is om er te mogen zijn en waar de Heilige Geest de ruimte heeft om te bewegen.

bottom of page