top of page

Missie en visie

Creating Eden is een particuliere praktijk die counseling biedt aan hen die worstelen met traumatische gebeurtenissen in het leven. Centraal staat persoonlijk herstel en het vergroten van veerkracht. Dit wordt gedaan door Bijbelse sleutels aan te bieden wat betreft identiteit, autoriteit en levens- en geloofsvragen te bespreken.

Creating Eden voorziet in pastoraal onderwijs, lezingen en workshops aan instellingen. Een voorbeeld daarvan zijn kerken waarbij wordt gekeken hoe te verbinden binnen het pastoraat als het gaat om trauma en het oog op herstel binnen de kerk.

Ondanks dat Creating Eden een christelijk fundament heeft stelt zij zich ook open voor anders en/of niet gelovigen. Je bent welkom ongeacht je achtergrond en/of geloofsovertuiging.

bottom of page