top of page

Over Creating Eden

Voordat ik mijn counseling begin, vind ik het belangrijk om de juiste atmosfeer te creëren, waar er veiligheid is en God kan bewegen. Uiteindelijk ben ik het niet die het doet, maar stel ik mij open zodat Gods Geest door mij heen mag werken en ik jou mag bijstaan. 

 

Vanuit mijn eigen ervaring weet ik ook hoe belangrijk het is om een veilige plek te hebben waar je jouw 'geheim' zonder oordeel of verwijt mag delen en deze samen aan het Licht mag brengen. Vanuit mijn eigen getuigenis en als pastoraal hulpverlener, mag ik jou nu bijstaan.

 

De naam Creating Eden komt voort uit het Hof van Eden, ook wel het paradijs genoemd. God heeft een atmosfeer nodig om gemeenschap te hebben, te ontmoeten, te kunnen werken. In 2 Kronieken 20:21 is te lezen, hoe Juda de overwinning behaald door een atmosfeer van jubel en lofzang te creëren. Daar waar God verhoogd wordt, vindt er een verschuiving plaats in de atmosfeer. Ook in het Nieuwe Testament onder andere in Handelingen 16:25-26 is te lezen hoe Paulus en Silas bevrijd worden uit de gevangenis door middel van gebed en lofzang. Er wordt een atmosfeer gecreëerd dat zelfs de gevangen stil zijn en luisteren. Er vindt een aardbeving plaats waardoor alle deuren geopend worden en de boeien van hen los valt. De voorbeelden laten zien hoe krachtig en mooi het is om in Gods atmosfeer te zijn en  waar Zijn aanwezigheid ervaren mag worden.

Luister naar het lied Terug naar Eden, die mooie woorden geeft aan het geheel.

Terug naar EdenEline Bakker
00:00 / 05:54
bottom of page