top of page

Creating Eden

Voordat ik mijn counseling begin vind ik het belangrijk om de juiste atmosfeer te creëren, waar er veiligheid is en God kan bewegen. Uiteindelijk ben niet ik het die het doet, maar stel ik mij open zodat Gods Geest door mij heen mag werken en ik de ander mag bijstaan. 

 

Vanuit mijn eigen ervaring weet ik ook hoe belangrijk het is om een veilige plek te hebben waar je jouw 'geheim' zonder oordeel of verwijt mag delen en deze samen aan het Licht mag brengen.
Veiligheid zit hem ook in het niet bagatelliseren van de situatie. Hier bedoel ik mee dat de thema's zoals vergeving of verzoening aan het eind van het traject worden aangehaald. Er mag en moet zelfs ruimte zijn voor alle emoties en teleurstellingen door het onrecht dat is aangedaan. Vergeving zie ik als een goddelijk aspect dat vrij gezet wordt door God, zodat je het mag weggeven aan Hem en Hij je kan verlichten.​

De naam Creating Eden komt voort uit het Hof van Eden, ook wel het paradijs genoemd. God heeft een atmosfeer nodig om gemeenschap te hebben, te ontmoeten en te kunnen werken. In 2 Kronieken 20:21 is te lezen hoe Juda de overwinning behaalde door een atmosfeer van jubel en lofzang te creëren. Daar waar God verhoogd werd, vond er een verschuiving plaats in de atmosfeer. Ook in het Nieuwe Testament onder andere in Handelingen 16:25-26 is te lezen hoe Paulus en Silas bevrijd werden uit de gevangenis door middel van gebed en lofzang. Er werd een atmosfeer gecreëerd dat zelfs de gevangen stil waren en luisterden. Er vond een aardbeving plaats waardoor alle deuren geopend werden en de boeien van hen los vielen. Deze voorbeelden laten zien hoe krachtig en mooi het is om in Gods atmosfeer te zijn en waar Zijn aanwezigheid ervaren mag worden.

bottom of page