top of page

Wie ben ik?

Mijn naam is Nathalie Drielinger (1984). Ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen. Sinds mijn studie HBO Pedagogiek (2006) heb ik mij door de jaren heen op verschillende gebieden als professional ontwikkeld. In de jeugdzorg ben ik gestart als persoonlijke begeleider in zowel het speciaal- als regulier basisonderwijs en werkte ik tevens ook  als persoonlijk begeleider op een dagbehandelcentrum. Hierna heb ik met jongeren en volwassenen gewerkt, zowel op een woongroep als ambulante hulpverlener en bood ik tevens opvoedondersteuning aan ouders/verzorgers.

 

Vanuit mijn christelijke levensbeschouwing wilde ik mij meer ontwikkelen vanuit de Bijbel, zodat ik vanuit mijn christelijke identiteit met de ander kan oplopen. Aan het Evangelisch College heb ik de drie-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening gevolgd.

Momenteel ben ik naast mijn praktijk ook werkzaam in de psychiatrie. Daar bied ik begeleiding aan patiënten met onder andere seksueel trauma en begeleid ik cliënten op pastoraal gebied. 

Als Traumaseksuoloog sta ik stil bij het eerste moment van seksueel misbruik, de aangebrachte schade en de gevolgen van die schade. Het omkijken naar het beschadigd/bevroren kind of volwassene is belangrijk om erkenning te geven aan wat er is gebeurd. Als Pedagoog werk ik met het innerlijk kind, waarbij ik stap voor stap help om de gestolen delen van jezelf weer terug te bemachtigen. Meer informatie Over Traumaseksuologie.

Als ervaringsdeskundige weet ik als geen ander dat de weg naar herstel lang kan zijn. Maar het helpt als de juiste persoon met je mee op loopt. Vanuit mijn eigen ervaring kan ik op een veilige manier de verbinding aangaan. Ik ben open, luister ook naar wat er niet vertelt wordt en bied de ruimte zodat jij jouw verhaal kwijt kunt. Als hulpverlener heb ik geheimhouding; dit houdt in dat alles wat wij bespreken tussen ons blijft. Mijn geheimhouding kan verbroken worden wanneer jij of een ander gevaar dreigt te lopen.

Vanuit de onderstaande Bijbeltekst mag ik nu jou troosten en bemoedigen, zoals een ander dit ooit bij mij heeft gedaan.

Alle eer is voor God, de Vader van onze Here Jezus Christus en de bron van alle liefdevolle hulp. Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen. Hij doet dat, opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen.

2 Korintiërs 1:3-4 (HTB).

bottom of page