top of page

Pedagogiek

download.jpeg

Wat is Pedagogiek?

Pedagogiek is de wetenschap van de opvoedkunde. Deze wetenschap bestudeert de opvoeding, ontwikkelingsfase en ook de relatie tussen kind en de omgeving, Tevens wordt ook de opvoeding van moeilijk opvoedbare kinderen onderzocht.

In praktijk

Als pedagoog geef ik advies aan ouders/verzorgers die vastlopen in de opvoeding van kinderen. Vanuit het 'Balansmodel' van Bakker kijk ik naar de ontwikkeling van het kind. Het Balansmodel geeft het samenspel aan van beschermende en risicofactoren  in het ontwikkelingssysteem van het kind. Dit zijn de micro,- meso- en macro systemen. Hierbij sta ik stil bij de draagkracht en draaglast van de ouders/verzorgers.

Indien nodig help ik bij het maken van een dagstructuur voor het bevorderen van rust, regelmaat en reinheid.

1-16.png
bottom of page