top of page

Pedagogiek

Pedagogiek is de wetenschap van de opvoedkunde. Deze wetenschap bestudeert de opvoeding, ontwikkelingsfase en ook de relatie tussen kind en de omgeving, Tevens wordt ook de opvoeding van moeilijk opvoedbare kinderen onderzocht.

Binnen Creating Eden begeleid ik geen kinderen, maar voorzie ik ouders/verzorgers pedagogisch consultatie omtrent opvoedvragen of lichte (gedrags)problematiek.

Als pedagoog plaats ik de volwassene met vroegkinderlijke trauma in een opstelling. Dit betekent dat er ruimte wordt gemaakt voor het bevroren/beschadigd kind.

IMG-20231110-WA0027.jpg
bottom of page